-

. +375 232 33-47-04; ./: +375 232 33-47-14

e-mail: ginvest@yandex.ru, ec-invest@oblispolkom-gomel.by

 

 

-

. +375 232 33-47-15; ./: +375 232 33-47-14

e-mail: ginvest@yandex.ru, ec-invest@oblispolkom-gomel.by

 


(, , )

 

 

.: +375 232 33-47-20, +375 232 33-47-22

e-mail: ec-ved@oblispolkom-gomel.by

 

 

.: +375 232 33-47-21, +375 232 33-47-22

e-mail: ec-ved@oblispolkom-gomel.by

 

 

.: +375 232 33-47-26

e-mail: ves@gomel-region.by, ec-ves@oblispolkom-gomel.by

 

1 ѻ

 

./: +375 232 33-10-35

e-mail: comshp@yandex.ru

 

2
, - ѻ 

 

./: +375 232 33-05-76;

e-mail: kais@oblispolkom-gomel.by

 

3
, Ȼ

 

.: +375 232 33-42-70

e-mail: veles@oblispolkom-gomel.by

 


.: +375 232 33-42-80

e-mail: orgtorg@oblispolkom-gomel.by

 

4
. ߻

 

.: +375 232 34-64-70 

e-mail: usit@sportgomel.by

 

.: +375 232 34-64-70 

e-mail: usit@sportgomel.by

 

.: +375 232 34-64-71 

e-mail: usit@sportgomel.by

 

5
ѻ

 

.: +375 232 33-47-25; : +375 232 33-47-24

e-mail: ec-biznes@oblispolkom-gomel.by